a

Администрация

Биздин кызматкерлер

КР УТМинин АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

Ээлеген кызматы Аты-жөнү
1. Директору Абдыкалыкова Г.К.
2. Илимий иштер боюнча директордун орун басары Исиралиева А.Ы.
3. АЧБ боюнча директордун орун басары Фуфуза Ш.Б.
4. Башкы сактоочу Иманкулова Н.Э.
5. Башкы эсепчи Сапарбаева Н.С.
6. Кадр бөлүмүнүн башчысы Курманалиева Г.А.
7. Башкы инженер  
8. Окумуштуу катчы Иманалиева Д.А.
9. Администратор  
10. Өнүгүү бөлүмүнүн башчысы Бараканова Ж.А.
11. Илимий-усулдук бөлүмдүн башчысы Исаева А.И.
12. Байыркы жана орто кылымдар тарыхынын илимий-экспозициялык бөлүмүнүн башчысы Притеева Н.А.
13. Жаңы тарыхтын илимий-экспозициялык бөлүмүнүн башчысы Темирбек у. И.
14. Соңку тарыхтын илимий-экспозициялык бөлүмүнүн башчысы Магаметова Р.А.
15. Суверендүү Кыргызстан илимий-экспозициялык бөлүмүнүн сектор башчысы Жунусова М
16. Фонддун эсепке алуу бөлүмүнүн башчысы Ибрагимова Т.М.
17. Фонддорду сактоо секторунун башчысы  
18. Калыбына келтирүү бөлмөсүнүн башчысы Койбагарова Т.Ж.
19. Китепкана фондунун жана илимий архивди башкаруу секторунун башчысы Акматова Н.Т.
20. Илимий-агартуу бөлүмүнүн башчысы Самудинов О.Р.

 

 

Түзүмдүн аталышы Байланыш Аты-жөнү
1. Басма сөз кызматы   Бараканова Ж.А.
2. Экскурсия бөлүмү   Самудинов О.Р.
3. Администратор    
4. Комендант   Мамбетбаева Н.С.
5. Кабылдама   Нурдинова Н.Ш.

Шш – Жш: 10:00 – 18:00, касса 17:30 га чейин
Санитардык күндөр: ар бир айдын дүйшөмбү жана акыркы жумасы

Бишкек шаары, «Ала-Тоо» аянты
Кабылдама 0(312) 62-60-97
Билет кассасы 0(312) 62-61-05
Экскурсия бөлүмү 0(312) 62-60-90