f
  /  Нормативдик укуктук база
  1. http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/202499  «Маданият жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы
  2. http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/254  “Тарыхый-маданий мурастарды коргоо жана пайдалануу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы
  3. http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111237 «Кыргыз Республикасынын музейлери жана Музей фонду жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы
  4. http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/203303 “Манас” эпосу жөнүндө
  5. http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/203763 «Кыргыз Республикасынын материалдык эмес маданий мурастары жөнүндө»
  6. http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/98149 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылга чейин маданият чөйрөсүн өнүктүрүү программасы

Шш – Жш: 10:00 – 18:00, касса 17:30 га чейин
Санитардык күндөр: ар бир айдын дүйшөмбү жана акыркы жумасы

Бишкек шаары, «Ала-Тоо» аянты
Кабылдама 0(312) 62-60-97
Билет кассасы 0(312) 62-61-05
Экскурсия бөлүмү 0(312) 62-60-90